koreafilm

Impactul Hallyu in Romania

Written by koreafilm. Posted in Coreea azi, Hallyu, Recomandarile lunii

Tagged: , , , ,

web page 2

Published on mai 18, 2011 with 18 comentarii

Caracteristici transnationale ale culturii si/sau hibriditate: Analiza impactului produselor culturii “Hallyu” in Romania


de Prof. Univ. Valentina Marinescu

 

Articolul de fata pleaca de la teza expusa de Stuart Hall (1990: 225) referitoare la identitatea culturala, ca element essential in constructia identitatii sociale (individuale si grupale):

”Cultural identity, in this sense, is a matter of “becoming” as well as of “being.” It belongs to the future as much as to the past. It is not something which already exists, transcending place, time, history and culture. Cultural identities come from somewhere, have histories. But, like everything which is historical, they undergo constant transformation. Far from being eternally xed in some essentialised past, they are subject to the continuous “play” of history, culture and power.”

Pentru societatea romaneasca expunerea la produse ale culturii populare “Hallyu” este un fenomen de masa extrem de recent, care a inceput in vara anului 2009 cand programul principal al serviciului public de televiziune a difuzat prima “K-drama”: “ Guivaerul Palatului” (“Daejanggeum”). In cateva luni au urmat inca trei seriale, programate in “prime-time” de aceeasi televiziune, una dintre motivatiile principale ale acestei decizii editoriale fiind cresterea in audienta a postului respectiv pe parcursul difuzarii lor.

Articolul de fata analizeaza receptarea acestui tip de seriale in Romania, inclusiv motivatiile care au determinat orientarea unei parti a publicului spre consumului unor produse culturale relativ necunoscute pana de curand.

Obiectivele specifice ale studiului sunt:

1. Care sunt motivele care explica popularitatea acestui tip de produse in randul audientei din Romania?

2. Care este influenta exercitata de vizionarea acestui tip de seriale asupra perceptiilor romanilor in general, si, in mod mai specific, referitoare la Asia?

Pentru a atinge aceste obiective proiectul de cercetare consta din analiza unui set de interviuri realiazate cu telespectatori ai acestui tip de seriale din România. Favorizarea metodologiei calitative a fost posibilă având în vedere caracterul exploratoriu al studiului prezentat în articolul de faţă.

 

Cadrul teroretic

“Hallyu” sau “Hallyu” (in traducerea romaneasca “Valul coreean”, in engleza “Koreean wave”) este un fenomen specific Asiei, si se refera la impactul actual pe care il au produsele culturii populare din Coreea (filme, muzica, jocuri, moda) asupra acestei regiuni din lume (Dator and Seo, 2004; Endo and Matsumoto, 2004; Seo, 2005). In spatiile extra-asiatice impactul acestui tip de industrie culturala asupra consumatorilor a fost indeosebi legata de receptarea “Hallyu” în largi comunităţi asiatice rezidente în America şi, mai puţtin, în Europa Occidentală (Chan, Ma, 1996; Keane, 2006; Cunningham, Jacka, 1996).

Într-o anumită masură, aşa-numitele filme şi seriale de tip “blockbustere” coreene sunt supuse presiunii concurenţei cu alte produse similare (în principal de la Hollywood), fiind astfel dependente de vedete şi de spectacol, sau de “show”. Literatura de specialitate subliniază totuşi specificitatea produselor media coreene şi anume utilizarea unei strategii a “adresării multiple” („multiple-address” strategy). Pentru a atrage o audienţă impresionantă acest tip de filme planifică de la început scenariul astfel încât acesta să se adreseze unor audienţe diferite din interiorul audienţei: mai exact, la nivelul pre-producţiei se identifică şi se au în vedere audienţele-ţintă ale produsului final. Tipul de filme “planificate” şi-au găsit expresia în producţii care au înregistrat audienţe-record nu numai pe piaţa naţională ci şi pe cele externe. Un exemplu în acest sens este “The King and the Clown”, despre care  Jeong Jin-Wan, directorul companiei “Eagle Pictures” spunea că a fost gândit astfel încât să fie interpretat în modalităţi multiple, întocmai ca un test ”Rorschach”:

“Pentru adolescenţi şi tineri filmul a intenţionat să fie interpretat ca o melodramă care evolua în jurul personajului Gong Gil (Lee Jun-Gi), pentru spectatorii în vârstă de 30-50 de ani el trebuia să fie un film despre lupta lui Jang Sang (Kam Woo-Seong) cu puterea regală, în timp ce pentru persoanele de vârsta a treia el trebuia să reprezinte o dramă dinastică istorică tipică”.

În timp ce Coreea este evident dezavantajată în ceea ce priveşte limba, avantajele produselor sale culturale rezultă din cultura sa polivalentă şi din conţinutul lor. “Valoarea culturală” este multidimensională, nu reprezintă strict o problemă de limbaj pe care o audienţă sau un public îl cunoaşte. Aceasta este explicaţia faptului că aşa-numitul “val coreean” (”Koreean wave”), deşi a fost iniţial dezavantajat din punctul de vedere al înţelegerii limbii vorbite şi al lipsei unor “pieţe diasporice” (Cunningham  and Sinclair, 2001) a putut atinge un astfel de succes, folosind cultura coreeană polivalentă în folosul său.

În ceea ce priveşte conţinutul, apelul la valorile comune permite asimilarea culturala în cadrul audienţelor asiatice, reducând astfel pericolul neacceptării sau respingerii culturale. Mai mult, standardizarea si specializarea sunt necesare acestor produse pentru a putea să atingă audienţe globale. Bineînţeles, în ceea ce priveşte pieţele asiatice la aceste aspecte se pot adăuga şi considerente de natură economică. Astfel, în Japonia costurile de distribuţie a filmelor americane sunt destul de ridicate deşi există o cerere ridicată de filme de succes (“blockbustere”) asemănătoare celor produse la Hollywood.

Rezumând, putem spune că ingredientele-cheie ale succesului produselor culturale coreene sunt asimilarea culturală şi oportunismul economic. Din punctul de vedere al infrastructurii industriale, strategiile de marketing centrate pe industria comunicaţiilor şi o cerere crescândă pentru noile produse legate de tehnologiile de comunicare au facilitate avansul economic din industria culturală coreeană.

Articolele din literatura de specialitate referitoare la impactul produselor culturii populare asupra consumatorilor est-europeni sunt cvasi-inexistente la ora actuala. Majoritatea studiilor interesate de impactul acestui tip de produse culturale asupra audienţelor extrene au fost realizate în societăţi localizate în proximitatea spaţială a Coreei (Japonia, Thailanda, Indonezia, China) sau pentru cazul populaţiilor diasporice amplasate mai variat din punct de vedere geografic (SUA, Europa Occidentală).

De aceea am considerat că un studiu exploratoriu pe această temă poate oferi o serie de răspunsuri legate de motivaţiile de consum şi impactul acestui tip de produse culturale în cazul unei societăţi “îndepărtate” din punct de vedere spaţio-cultural de mediul în care ele au fost iniţial concepute şi produse.

Date statistice

Din punct de vedere statistic audienţa acestui tip de seriale a fost şi este una care depăşeşte cu mult audienţa generală a postului de televiziune care le-au transmis, adică TVR1. Astfel, audienţa generală a postului public de televiziune – Reach-ul general – a fost în perioada 11 noiembrie 2009- 4 aprilie 2010 de 1,37. În acelaşi interval de timp, valorile Reachului atins de cele cele două seriale coreene transmise de canalul prim al televiziunii publice au fost de 3,70 (“Furtună la palat”) şi de 3.21 (“Secretele de la palat”).

Mai mult, la o analiză mai atentă, prin considerarea strict a audienţei din mediul urban (Reach urban), s-a putut constata o evoluţie constant crescătoare a numărului de persoane care televizionau acest tip de seriale:

Constatăm astfel că datele de factura statistică referitoare la audienţa urbană generală atinsă de aceste seriale în România indica un Reach mediu urban de 4.2 în perioada 11 noiembrie 2009-4 aprilie 2010 cu un “vârf” de 5.1 şi un punct minim de 2.1 al acestui indicator general al audienţei.

Elemente de metodologie

Din punct de vedere metodologic, am optat pentru metoda interviului, înţelesul acestei metode de cercetare în comunicare fiind cea de (Asa Berger, 2000: 111):

„…conversaţie – interacţiune între un cercetător (cineva/o persoană care doreşte să obţină informaţii) şi un informant (cineva/o persoană care probabil are informaţiile importante şi necesare pentru a găsi răspunsul la problema de cercetare)”.

Din diversitatea tipurilor de interviu am optat pentru interviul semi-structurat (Asa Berger, 2000: 111-112), caz în care am considerat că ar putea exista un nivel mediu al controlului situaţiei de intervievare. Motivaţia acestei alegeri a derivat din caracteristica fundamentală asociată acestui tip de interviu: Cercetătorul este interesat de aprofundarea unui domeniu dat sau de a identifica etapele din evoluţia unui domeniu deja cunoscut, prin intermediul unei „liste de întrebări”. În cadrul acestei „liste” temele mari ale interviului sunt definite dinainte dar ordinea în care ele pot fi abordate este liberă şi categoriile din interiorul acestor teme funcţionează în mod liber. Ceea ce contează în acest caz este nivelul mult mai ridicat de structurare a secvenţelor de răspuns la întrebări. Rolul cercetătorului de această dată este de a propune teme specifice de discuţie, care nu sunt abordate liber, spontan, ci dirijat, urmând o logică prestabilită.

Eşantionul proiectat şi realizat în cadrul proiectului de cercetare este unul „de tip inductiv” (Crabtree, Miller 1992: 41), fiind caracterizat prin următoarele trăsături:

1. Proiectul de eşantion deşi preconceput (Răspunzând la întrebarea: „De unde şi cu cine să se înceapă?”) caută să fie flexibil şi să evolueze pe măsura dezvoltării studiului;

2. „Unităţile eşantionului” sunt alese „serial” – „cine” şi „ce urmează” a depins de „cine” şi „ce” a fost înainte;

3. Există o permanentă ajustare a eşantionului la datele existente „în teren”.

Mai exact, schema de eşantionare utilizată în cadrul proiectului de cercetare este una „cu scop”, a cărei principală caracteristică, potrivit literaturii de specialitate (Black, 1999: 118), este că ea permite alegerea subiecţilor pe baza caracteristicilor specifice” – în cazul de faţă „criteriul” utilizat în selecţia subiecţilor fiind apartenenţa lor la un grup social specific: cel al audienţei serialelor coreene transmise de postul public al televiziunii naţionale (TVR1). Adunarea datelor a început în luna aprilie a.c. până în prezent, fiind intervievate zece persoane, urmând ca în viitor eşantionul să fie extins prin adăugarea de noi cazuri la cele deja existente.

 

Analiza datelor

Presupoziţia fundamentală (dar implicită) a mini-proiectului de cercetare în curs de realizare pleacă de la existenţei unui set de valori transmise prin intermediul serialelor coreene şi care pot fi regăsite la nivelul audenţei acestui tip de produse ale culturii “Hallyu”.

Astfel, în secţiunea din ghidul de interviu în care s-a încercat identificarea “constelaţiei” valorice a subiecţilor intervevaţi am putut constata o predominanţă a unui set de valori de natură “spirituală”, opuse celor “materialiste”.

Caseta 1 – Explicitarea opţiunilor valorice personale

S1: Valorile care mă reprezintă cel mai mult sunt cele de la sfârşitul listei adică acelea care au legătură cu felul în care percep lumea din jurul meu- o lume plină de frumuseţe, o perspectivă largă şi diversă asupra lumii, dar şi felul în care te raportezi la alţii în societate zi de zi-politicos etc. În ceea ce priveşte starea mea interioară şi aceasta este importantă astfel fiind o persoană cu credinţă în Dumnezeu şi viaţa eternă, astfel chestiunile de pace mondială şi securitate naţională sunt mai puţin importante.

S4: Valorile care ma reprezinta sunt cele care raspund unor necesitati, nevoi interioare. Constientizarea existentei unui rost spiritual atrage nevoia de implinire spirituala; iubirea barbat – femeie este importanta pentru ca se identifica cu fericirea in planul concret de existenta.

La întrebarea care viza alegerea din lista testului “Rorschach” a valorilor prin care se auto-definesc, majoritatea subiecţilor au ales în vârful ierarhiei “Armonia sinelui”, “Înţelepciunea”, existenţa unui sentiment de siguranţă atât la nivel micro-grupal (familia) cât şi general (naţiunea) şi credinţa în “Viaţa eternă”.

„Decodificările” generale valorice pentru serialele televizionate au indicat faptul că subiecţii au regăsit în serialele coreene un substrat „axiologic” apropiat sau similar celui personal.

Caseta 2 – Identificarea valorilor principale transmise prin intermediul serialelor coreene

S6: În primul rând îmi plac cel mai mult valorile morale pe care le promovează- curaj, virtute, onestitate, tărie de caracter.În ceea ce pive

S3: Scenariul e unul comercial, dar sunt strecurate pe parcurs multe valori si viziuni profunde. Valori neperimate: noblete sufleteasca, onoare, dreptate, iubire profunda, rafinament, dorinta de cunoastere.

Mai exact, subiecţii intervievaţi au indicat existenţa la nivelul scenariului serialelor coreene a unor valori dintr-o„familie” spirituală comună: „Virtutea”, „Onestitatea”, sentimentul de  iubire, „Integritatea”, „Respectul”, „Loaialitatea” etc.

Caseta 3 – Corespondenţă dintre valorile personale şi cele care sunt decodificate în serialele coreene

S1: Integritatea, onoarea şi adevărul sunt valorile la care ţin îndeosebi, iar felul în care personajele se zbat pentru a dovedi adevărul se aseamănă cu ce aş face eu într-o situaţie asemănătoare.

S4: Da, pentru ca adevarul si dreptatea predomina in aceste seriale.

S7: In fiecare serial gasesc cate o valoare care ma defineste sau caracterizeaza. Ceva mai greu sa pot spune asemanarile si deosebirile, doar ca cele coreene au o tematica care ma atrage ceva mai mult decat celelalte.

S10: Există, cu siguranţă, o corespondenţă între unele teme identificate de mine şi valorile care conteaza cel mai mult pentru mine: loialitatea, respectul faţă de celălalt, înţelepciunea sunt valori care conteaza la fel  de mult pentru mine ca şi pentru personajele principale ale acestor seriale, cu toate ca aceste valori sunt prezentate la un nivel cu mult superior, mult mai înalt din punct de vedere spiritual decât în propriul meu caz.

În ceea ce priveşte latura informaţională a fundamentului motivaţiilor televizionării serialelor coreene interviurile realizate au indicat un nivel minim de cunoştinţe referitoare la cultura, istoria şi civilizaţia spaţiului asiatic şi, de aici, inexistenţa unui nivel minimal al cunoştinţelor legate de Coreea.

Caseta 4 – Cunoştinţe generale legate de Asia şi Coreea

S1: În general nu ştiu foarte multe despre cultura sau istoria popoarelor asiatice, la facultate unde făceam cursurile era cabinetul de limbă coreeană şi acolo aveau câteva reviste în engleză despre cultura lor. Ştiu că Japonia, la fel ca şi Coreea de Sud, este un stat foarte puternic din punct de vedere economic, care literalmente a renăscut din cenuşă după cel de-al doilea război mondial şi care în mai puţin de un secol a ajuns o ţară puternic dezvoltată din toate punctele de vedere. Nu ştiu mai nimic despre istoria Coreei de Nord în afară de faptul că s-a despărţit de Coreea de Sud, fiind sub regim comunist; din punct de vedere economic sunt total diferite. Aşadar cred că aceste două ţări sunt prototipuri pentru ceea ce se întâmplă în continentul asiatic- pe de-o parte ţări foarte dezvoltate ca Japonia dar şi China, iar pe de altă parte ţări care se dezvoltă anacronic, unde rata de sărăcie şi şomaj ridicată. De semeni ştiu că în Thailanda se preactică intens traficul de fiinţe umane. Din punct de vedere al culturii şi civilizaţiei, ţările asiatice nu duc lipsă deloc, acestea au un specific aparte în arhitectură, sculptură, gastronomie etc.; dar care sunt influenţate de modernizare din ce în ce mai mult.

S5: Ceea ce stiu este ca tara are o istorie lunga si o cultura aproape identica cu cea chineza si japoneza

Coreea de Sud ocupa partea sudica a peninsulei Coreea in Asia de Est si in special ca peisajele sunt impresionante.

S8: Desi imi place cultura lor, stiu foarte putine. Stiu ca sunt destul de dezvoltati financiar, Japonia fiind pe podiumul puterilor economice mondiale. Coreea, o tara mica insa plina de valori, traditii; au o istorie destul de atragatoare in sensul ca au lasat in urma multe invataturi, monumente, atractii peisagistice etc.

Serialele vizionate îndeplinesc astfel atât o funcţie informativă generală cât şi una educativă, validând astfel teoria “utilizărilor şi gratificaţiilor” asociate consumului mesajelor media (McQuail, 1993: 73).

Specificul acestui tip de produse culturale rezultă din analiza răspunsurilor la întrebarea: Cum aţi putea definii printr-un singur cuvânt serialele româneşti, turceşti, europene, americane, sud-americane şi coreene?”.

Caseta 5 – Definirea specificului serialelor coreene

S2: Seriale americane- materialism; sud-americane- telenovelă; romanesti- neaoşe; europene- ciudate; turcesti-  semi exotice;  coreene-istorie.

S4: Seriale americane: bani; Seriale sud-americane, turcesti, romanesti: dragoste; Seriale coreene: cultura populara (istorice)

S6: Americane: stupide. Sud-americane: ridicole. Romanesti: jenante. Europene: depinde. Turcesti: imitatii. Coreene: surprinzatoare

S9: Serialele americane – interminabile; Serialele sud-americane – exagerate; Serialele româneşti – kitschoase; Serialele europene – anoste; Serialele turceşti – neverosimile; Serialele coreene – complexe

Atributele definitorii în cazul serialelor coreene sunt “istorice”, “complexitate” dar şi “suprinzătoare” în sensul de “neaşteptat”, diferit de ceea ce se presupunea iniţial. Combinaţia dintre natura “exotică” (“neaşteptată”, “suprinzătoare”) şi apelul la elemente culturale perene (de tipul istoriei specifice) constituie o ilustrare a “glocalismului” acestor produse culturale.

 

Concluzii

La un nivel extrem de general de analiză a datelor colectate putem prepune astfel că principalul element care stă la baza motivaţiilor televizionării serialelor coreene îl constituie valorile regăsite de subiecţi la nivelul scenariului acestor produse culturale. Aparţinând îndeosebi unui registru de factură spirituală ele grupează audienţa acestor seriale într-o tipologie specifică, pe care o putem denumi „Echilibrat – normativă”.

Dat fiind lipsa unii „background” informativ legat de produsele culturale consumate (serialele coreene) se poate afirma că, în acest caz specific, asistăm la validarea practică a teoriilor lui Liebes şi Katz (Katz, Liebes 1985: 188; Katz, Liebes 1986; Katz, Liebes 1988) referitoare la motivaţiile culturale implicate în consumul media. Astfel, conţinutul principal al produselor culturale coreene pot să fie rezultatul caracterului unic al valorilor culturale coreene şi, simultan, apelul la un set de valori universale le asigură acestor seriale un nivel de adresabilitate global, mondial.

În cazul serialelor coreene faptul că acestea utilizează un set de valori universale pe care le adecvează la un cadru cultural specifice face din aceste produse culturale manifestări ale „glocalismului”

Dacă suntem de acord cu St. Hall (1996, 617) că “natiunile moderne sunt toate hibrizi culturali”, putem concluziona că succesul produselor culturale coreene are la bază “glocalizarea” lor. Acceptarea caracterului hibrid al acestui tip de produse culturale ne poate astfel ajuta să înţelegem mai exact termenul de “autenticitate” si cel de “puritate” culturala si sociala.

Accesul acestor seriale la audienţe din alte ţări şi alte spaţii geografice este facilitat atât de natura lor „exotică” cât şi prin utilizarea unor elemente trans-naţionale (valori şi comportamente moral-acceptate universal), „lecţia de succes” fiind astfel una relativ uşor de acceptat şi importat în alte spaţii culturale, inclusiv în cel românesc.

 

Bibliografie generală

Chan, J. M., Ma, E. K. w. (1996). Asian television: Global trends and local processes. Gazette, 58(1): 45-60.

Cunningham, S., Jacka, E. (1996). The role of television in Australia’s “paradigm shift” to Asia. Media, Culture & Society, 18(4): 619-637.

Dator, J., Y. Seo (2004). Korea as the Wave of a Future: The Emerging Dream Society of Icons and Aesthetic Experience, Journal of Futures Studies 9 (1):, 31–44.

Endo, F., A. Matsumoto (2004). Currents: TV Dramas Melt Hearts, Thaw Japan – ROK Relations, The Daily Yomiuri, 5 December: 1

Hall, St. (1990). Cultural identity and diaspora. in Rutherford J. (ed.). Identity: Community, culture, difference, London: Lawrence  and Wishart: 222–37.

Katz, E., Liebes, T. (1984). Once Upon a Time in Dallas, Intermedia 12(3): 28-32

Katz, E., Liebes, T., (1985). Mutual Aid in the Decoding of Dallas: Preliminary Notes from a Cross-Cultural Study. In Phillip Drummond & Richard Patterson (Eds.): Television in Transition. London: British Film Institute: 187-198

Katz, E., Liebes, T., (1986). Patterns of Involvement in Television Fiction: A Comparative Analysis, European Journal of Communication 1(2): 151-71.

Keane, M. (2006). Once were peripheral: Creating media capacity in East Asia. Media, Culture & Society, 28(6): 835-855.

Liebes, T., Katz, E., (1989). On the Critical Abilities of Television Viewers. In Boyd-Barrett, Oliver & Chris Newbold (Eds.) (1995): Approaches to Media: A Reader. London: Arnold: 204-222

McQuail, D. (1993). Mass Communication Theory, Sage Publications, London, Newbury Park, Beverly Hills, New Delhi;

 

Multumim doamnei prof. univ. Valentina Marinescu pentru oferirea acestui material si pentru implicarea in studiul unui fenomen pentru aprofundarea caruia, in Romania,  gasim extrem de putine resurse.

Despre koreafilm

koreafilm

Browse Archived Articles by koreafilm

18 comentarii

There are currently 18 comentarii on Impactul Hallyu in Romania. Perhaps you would like to add one of your own?

 1. Multumim pentru acest studiu ! Fabulos !

 2. Un studiu ft amplu,care m-a surprins.Am aflat de ce românii vizionează aceste seriale şi care sunt valorile pe care le regăsesc în ele.

  Cum sunt văzute alte tipuri de seriale,cele americane,turceşti,sud-americane sau altele,în comparaţie cu cele coreene,şi sunt total de acord cu aceste viziuni.

  Serialele coreene adună la un loc valori omeneşti,frumuseţe,istorie complexă şi mult,mult sentiment.O altă lume,care ne-a cucerit iremediabil.

 3. Mulţumim doamnei profesor Marinescu pt amplul studiu,şi Kf pt această oportunitate.

  Unde s-au realizat interviurile,în Bucureşti?

  • koreafilm

   @Ana: pentru acest studiu din cate stim in Bucuresti, dar nu exclusiv…Oricum, rezultatele sunt relevante… :)

   • Da,cu siguranţă sunt relevante.Mersi :)

 4. wow.. cata informatie!!! Intradevar valul coreean ne-a lovit in forta! Multumim pt. acest studiu uimitor!

 5. Care a fost serialul cu cea mai mare audienta inregistrata in Romania? Sunt curioasa….Vad ca Yi San a avut audienta mai mare decat Secretele, ceea ce e surprinzator…

  • koreafilm

   @Michelle: cifrele prezentate in acest studiu nu sunt finale, ele sunt de referinta pentru momentul in care s a realizat studiul..Am publicat cifrele la sectiunea Aparitii in presa.

 6. Un studiu interesant …ale carui concluzii sunt prezente in sutele
  de comentarii de pe acest blog.
  Cat despre “”glocalism “”,hm, mi se pare putin fortat termenul ,
  in acest caz …

 7. Multumesc Koreafilm pentru prezentarea studiului doamnei profesor Marinescu. Micuta Janggeum este de vina de acest val, ea ne-a tras in aceasta lume minunata!

  • koreafilm

   @Liliko: de la micuta Janggeum la marea Seondeok ^^

 8. Interesant strudiu cu rezultate ….intradevar relevante !!!

 9. imi cer scuze am vrut sa scriu “studiu”

 10. interesant articolul de prezentare a rezultatelor studiului despre hanryu. in special strategia producatorilor pentru ca serialele sa fie percepute diferit, in functie de grupul tinta, in stilul testului rohrschach. in mod asemanator a procedat umberto eco cu romanul sau numele trandafirului. el, ca specialist in semiotica, a scris romanul pe nivele de receptare ierarhice, in functie de gradul de cunoastere. unii puteau citi un roman politist cu tema medievala, altii regaseau cautarea eruditului, cei mai putini intelegeau aspectele esoterice si urmareau parabola si misterul labirintului.
  voiam doar sa adaug la cele prezentate, ca glocalizarea provine din conceptul japonez “dochakuka” (globalizare locala) de strategie, adoptata in 1980, provenind din agricultura (adaptarea tehnicilor agricole la conditiile de mediu) si fiind preluata de mediul de afaceri, intai japonez, apoi mondial. extrapolarea sloganului “gandeste global, actioneaza local” pentru cultura este interesanta. cand vine vorba de media, glocalizarea este in general tratata la nivelul internetului, care a facut posibila comunicarea intre oameni de pe toate continentele. da, putem spune ca serialele coreene au aplicat glocalizarea – ma intreb insa daca a fost programata, sau este un rezultat aleatoriu ?

 11. Cum spui si tu,Laura,a gandi global si apoi a actiona local,in economie
  inseamna ceva, de exemplu sa iti faci lant global de fast food
  dar sa iti adaptezi meniul la fiecare tara,in cultura insa,publicul
  va fi impartit doar in cei carora le place (o muzica,un film,etc)
  si cei carora nu le place….de aceea am indoieli la folosirea acestui termen.

 12. Si mai zice lumea ca in Tvr nu se gandeste. Cineva sau o echipa de oameni au gandit bine si ne-au oferit si ne ofera in continuare evadare din nebunia romaneasca. Palaria jos!

 13. Multumim doamnei profesor universitar si korea film pentru ampla prezentare in ansamblu la impactul aspura noastra a filmelor koreene, intradevar date statistice foarte graitoare si inbucuratoare, eu sper ca acest val sa continue cat mai mult si sa acapareze in mod special adolescentii datorita valorilor socio-culturare-educaionale si morale pe care le pot invata din aceste filme, sunt filme intradevar foarte complexe din care poti invata foarte multe lucruri folositoare pentru cresterea si evolutia unui copil la adolescent si apoi maturitate. Ma bucur ca fac parte din acesta mare familie a iubitorilor de cultura coreana.

 14. este foarte interesant. E bine sa stim ca valul coreean a lovit populatia.Consider ca pt tineri este extrem de important sa aiba modele demne de urmat in viata. Cel putin in cazul meu este asa. Am incercat sa urmez exemplul acestor personaje si sa deprind de la ei hotararea si curajul necesar trecerii prin viata. Bravo kf.

Leave a Comment